วันที่ 6 พฤษภาคม  2561 มีการแก้ไขวันแข่งขัน จากเดิม วันที่ 7-8 ก.ค. 61  แก้ไขเป็นวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

วันที่ 23  เมษายน  2561  มี Update ระเบียบการแข่งขัน (จำนวนรายการแข่งขัน/เงินรางวัล) และ Update ตารางแข่งขัน

pr

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น