ผู้สนับสนุนการอบรม

logo

บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

logo (1)

ศูนย์ค้าส่ง  เดอะฮับ เซียร์รังสิต

M-re

เอ็ม-รีพับบลิก ซัพพลาย

Logo TRTC 2015

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

โลโก้ศูนย์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์